返回

Du thuyền

選單

Cảng Cao Hùng là cảng vận chuyển hàng hóa quốc tế và có vị trí đặc biệt quan trọng ở Cao Hùng. Du khách đi du thuyền du lịch Cao Hùng có thể thông qua hướng dẫn và giới thiệu cụ thể để hiểu rõ hơn về những thành tựu rực rỡ và lịch sử phồn vinh của cảng Cao Hùng trong quá khứ. Cảng Cao Hùng vô cùng hoan nghênh bạn đến đích thân trải nghiệm và thưởng lãm “thủ đô hải dương” tuyệt diệu này.

Tên công ty
Số điện thoại
Trang mạng chính phủ
Điểm bán vé
Du thuyền Gong Zhu (Công Chúa )
+886-800-350-999
www.princesscruises.com.tw
---
Du thuyền Li Xing (Lệ Tinh )
+886-2-21759500
www.starcruises.com
---
Tiệc trên du thuyền du lịch Cao Hùng
+886-7-2262888
https://kcs.kcg.gov.tw/Content_List.aspx?n=B6019EFF216FFA15
Xin mời gọi điện hẹn trước 3 ngày
(Chỉ hoạt động vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ)
Du thuyền Tai Hua (Đài Hoa )
+886-7-5615313
www.tnc-kao.com.tw/about.aspx
Số 5, Phố Jiexing 1, quận Gushan, thành phố Cao Hùng