返回

Xe khách

選單

Xe khách ở Cao Hùng do các công ty khác nhau đứng ra kinh doanh tự do, hiện vẫn chưa có trạm trung chuyển chỉnh thể quy mô lớn. Do tuyến đường khác nhau, mỗi tuyến xe có những trạm dừng khác nhau, phân bố rộng khắp các điểm trong thành phố Cao Hùng, nên hành khách khi đi xe có thể lựa chọn tuyến đường phù hợp nhất.

Tên công ty
Địa chỉ
Số điện thoại
Trang mạng chính phủ
Xe khách He Xin
Số 255, đường Jianguo 2, thành phố Cao Hùng
+886-7- 2360209
www.ebus.com.tw
Xe khách Tong Lian
Số 265-2, đường Jianguo 2, thành phố Cao Hùng
+886-7-2356593
www.ubus.com.tw
Xe khách Guo Guang
Số 306, đường Jianguo 2, thành phố Cao Hùng
+886-7-2352616
www.kingbus.com.tw
Ke khách A Luo Ha
Số 261, đường Jianguo 2, thành phố Cao Hùng
+886-7-2375640
www.aloha168.com.tw/