返回

Xe buýt thành phố

選單

Các loại vé thẻ điện tử

Thẻ iPASS、Thẻ EasyCard、Thẻ điện tử HappyCash

Thông tin về giá vé

Loại hình
Giá vé
Hướng dẫn
Vé phổ thông
12 Đài tệ
---
Vé ưu đãi
6 Đài tệ
Trẻ em cao từ 115cm-150cm, hoặc dưới 12 tuổi, xin mời xuất trình giấy tờ
Miễn phí
Miễn phí
Trẻ em cao dưới 115 cm, hoặc cao 115 cm nhưng chưa đầy 6 tuổi thì xin mời xuất trình giấy tờ.

Hệ thống thông tin về động thái xe bus thành phố Cao Hùng

i-Bus高雄公車App IOS i-Bus高雄公車App Android

高雄捷運路線圖
Những thông tin trên đây nếu có sự thay đổi, xin căn cứ theo thông báo trên trang web chính thức của Cục Giao thông thuộc Chính quyền thành phố Cao Hùng.
Thông tin chi tiết hơn xin vui lòng truy cập trang web chính thức của Cục Giao thông thuộc Chính phủ thành phố Cao Hùng.
Số điện thoại :+886-7-2299825