返回

Du thuyền quanh thành phố

選單

Bạn đã từng đi xe bus công cộng, nhưng đã từng đi tàu biển công cộng bao giờ chưa?
Đặt chân lên những chiếc tàu biển mang ý nghĩa lịch sử sẽ là một trải nghiệm khó quên nữa của bạn khi đến với Cao Hùng. Ở Cao Hùng, tàu biển vốn là phương tiện giao thông quan trọng nhất để đi Kì Tân (Qi Jin) của người dân địa phương, nay đã trở thành một trong những trải nghiệm du lịch đặc sắc của Cao Hùng.

Thông tin tuyến đường

Tuyến đường
Địa điểm lên tàu/thuyền
Thời gian các chuyến
Xin Guang – Qi Jin
Cảng Xin Guang、Bến tàu Qi Jin
15 phút
Chỉ hoạt động vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ
Cảng Xin Guang:13:00-16:00,Xuất phát mỗi tiếng。
Bến tàu Qi Jin:13:30-16:30,Xuất phát mỗi nửa tiếng。
Gu Shan─Qi Jin
Bến tàu Gu Shan、Bến tàu Qi Jin
5 phút
Qian Zhen─Zhong Zhou
Bến tàu Qian Zhen、Bến tàu Zhong Zhou
15 phút

Thông tin bến tàu

Trạm/bến
Số điện thoại
Địa chỉ
Bến tàu Gu Shan
+886-7-5514316
Số 1, đường Binhai 2, quận Gushan, thành phố Cao Hùng
Bến tàu Qi Jin
+886-7-5712542
Số 10, đường Haian, quận Qijin, thành phố Cao Hùng
Bến tàu Qian Zhen
+886-7-8413048
Số 255, đường Jianguo 2, thành phố Cao Hùng
Bến tàu Zhong Zhou
+886-7-8413048
Số 77, ngõ ZhongZhou, quận Qijin, thành phố Cao Hùng
Cảng Xin Guang
+886-7-3320998
16:30-20:30
Ngã ba cắt giữa đường Xinguang & đường Chenggong 2 (bên cạnh khu triển lãm Shimao, Cao Hùng)
 

Cần nhiều thông tin hơn xin vui lòng liên hệ Công ty cố phần TNHH tàu thuyền Cao Hùng
Trang mạng chính phủ
Số điện thoại :+886-7-2262888