返回

บรรยากาศการพักผ่อน

選單

รถประจำทางการท่องเที่ยวเมืองเกาสง

รถประจำทางการท่องเที่ยวเมืองเกาสงจะพาคุณไปสัมผัสท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองเกาสง แค่ใช้บัตรท่องเที่ยว(ยี่ค่าทง) ก็สามารถท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองเกาสงได้แล้ว

กำหนดการเดินทาง
ราคาตั๋ว
บริการด้านการท่องเที่ยว
รถประจำทางการท่องเที่ยวสถานที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์(A)
บัตรท่องเที่ยวหนึ่งใบราคา50หยวน ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการรถบัสในการท่องเที่ยว
ไม่มื
รถประจำทางการท่องเที่ยวสถานที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์(B)
บัตรท่องเที่ยวหนึ่งใบราคา50หยวน ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการรถบัสในการท่องเที่ยว
ไม่มื

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ เพื่อความแน่นอน และข้อมูลเพิ่มเต็มก็สามารถทำการตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์รถประจำทางเมืองเกาสง
+886-7-222-5136

เรือพลังงานแสงอาทิตย์(เรือไอ่จือ)

เรือพลังงานแสงอาทิตย์(เรือไอ่จือ) ถือว่าเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำใหม่ที่มีการคิดค้นขึ้น ไม่มีการใช้นำมัน ดังนั้นจะไม่มีกลิ่นน้ำมันอย่างแน่นอน บนเรือถือว่ามีความสะดวกสบายอย่างมาก ในเวลากลางคืนยังมีแสงไฟ LED เป็นพล้งงานที่สามารถดึงดูดปลา ทำให้มองเห็นปลาชนิดต่างๆ ถือว่าเป็นภาพที่มีความสวยงามอย่างมาก ในเรือยังมีพนักงานที่มีการบริการอย่างดี มีการบรรยายแนะนำความพิเศษของท่าเรือเกาสงอีกด้วย

สถานที่ขึ้นเรือ

สถานที่ขึ้นเรือ
ที่อยู่
เวลาที่ให้บริการ
สถานีกว๋อปิง
No.176, Hedong Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
ไม่ใช่วันหยุด(วันธรรมดา)15:00-22:00
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์09:00-22:00
สถานเยินไอ่
No.150, Hexi Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
ไม่ใช่วันหยุด(วันธรรมดา)18:30-22:00
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์15:00-22:30
สถานีป่อเอ้อ
Dayi St., Yancheng Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
12:00-18:30

ข้อมูลการเดินทาง

เส้นสายหมายเลข
การวางแผน
สถานที่ขึ้นเรือ
ตารางเวลา
รอบวงแม่น้ำแห่งความรัก
ทางอ้อมแม่น้ำแห่งความรัก
สถานีกว๋อปิง/ สถานเยินไอ่
ไม่มีเวลาคงที่ในการเดินทาง
เมื่อซื้อบัตรแล้ว เรือจะออกภายใน 15นาที
รอบวงป่อเอ้อ
ทางอ้อมย่าโจวซิงหวัง
สถานีป่อเอ้อ
12:30
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
สายป่อเอ้อ
สถานีป่อเอ้อ-สถานีกว๋อปิง
สถานีป่อเอ้อ / สถานีกว๋อปิง
สถานีป่อเอ้อ
15:30
17:10
18:00
สถานีกว๋อปิง
12:20(วันหยุดเสาร์ อาทิตย์)
14:50(วันหยุดเสาร์ อาทิตย์)
16:15

ราคาตั๋ว

ลักษณะของตั๋ว
บัตรธรรมดา
บัตรส่วนลด
ผู้คนทั่วไป
150 หยวน
75 หยวน
คนพื้นที่ในเมืองเกาสง
80 หยวน
40 หยวน
ทารกอายุน้อยกว่าสองปี
ฟรี
ฟรี
ตั๋วกลุ่ม (มากว่า20คน ต้องใช้ตั๋วไม่เกินหนึ่งวัน จำกัดเวลาหนึ่งวันในการใช้งาน)
140 หยวน
140 หยวน
 

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์
+886-7-2160668

ท่าเรือยอชท์เมืองเกาสง

ท่าเรือยอชท์เมืองเกาสง  จะพาคุณไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้ง กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต (Former British Consulate)ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่ Pier 2 Art และDistrictศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง  ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสนใจอย่างมาก

ตารางเวลา

ตารางเวลาของเรือท่องเที่ยวนั้น ไม่แน่นอน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

รายละเอียดวิธีการซื้อตั่ว

 • สามารถซื้อตั๋วได้ที่เคาร์เตอร์และสามารถโทรมาสั่งจองได้
  1. ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง No.2808, Nanxing Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.) / +886-7-8711617/+886-7-8711617
  2. ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่ /+886-7-5219306
  3. กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต No.20, Lianhai Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan (R.O.C.)/+886-7-5213403
 • สามารถสั่งตั๋ได้จาก Ibon
 • สามารถสั่งตั๋วจากอินเตอร์เน็ต

เส้นสายหมายเลข

เส้นสายหมายเลข1 การท่องเที่ยวซื่อเหวิงโห
กำหนดการเดินทาง
กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต→เกาสงเป่ยเหมิง→สถานที่ยิงระเบิดต้าผิงติง→ประภาคารชีโห่→ฐานยิงระเบิด ชี่โฮ่→ที่จอดเรือทวยเชอร์ซานชวันซานเยี่ย→ท่าเรือกล้วยหอม→ท่าเรือซิงปิง→ท่าเรือไห่เซียนอั่น(กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต)
ราคาตั๋ว
บัตรธรรมดา→299 หยวน/บัตรส่วนลด→199 หยวน
สถานที่ขึ้นเรือ
กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต
ตารางเวลา
ทิศทางเดียวกันเวลาประมาณ40นาที
สายที่2 เกาสงซ่วยอั่นจิงซานจ่าว
กำหนดการเดินทาง
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่→ฐานกองทัพเรือ→ถ่ำเกาสง→ศูนย์ท่องเที่ยวมหาสมุทร→ที่จอดเรือจาหง→ท่าเรือที่2→ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง→ท่าเรือประมงเชี่ยนเจิ่ง→อู่เรือจงซิ่ง→ท่าเรือกล้วยหอม→ท่าเรือไห่เซียนอั่น(กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต)
ราคาตั๋ว
บัตรธรรมดา→647 หยวน/บัตรส่วนลด→317 หยวน
สถานที่ขึ้นเรือ
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่
ตารางเวลา
ช่วงเวลาประมาณ180นาทีขึ้นไป
สายที่3 ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง
กำหนดการเดินทาง
ท่าเรือที่2→ศูนย์คอนเทนเนอร์โจวจี่→ท่าเรือเฉพาะของจงกัง→ท่าเรือเฉพาะของใต้หวัน→การประมงแซ่วกั่ง→ท่าเรือประมงเชี่ยนเจิ่ง→ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง
ราคาตั๋ว
บัตรธรรมดา→319 หยวน/บัตรส่วนลด→199 หยวน
สถานที่ขึ้นเรือ
ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง
ตารางเวลา
ทิศทางเดียวกันเวลาประมาณ40นาที
สายที่4 ป้อเอ้อ ↔ หงเหม่ากั่ง
กำหนดการเดินทาง
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่→ท่าเรือ เจิงไอ่→ตึกอาคาร 85 ชั้น เกาสง→กองทัพอู่เรือหมายเลข4→ถ่ำเกาสง→ศูนย์ท่องเที่ยวมหาสมุทร→โรงงานเรือยอชท์→ท่าเรือประมงเชี่ยนเจิ่ง→ท่าเรือที่2→ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง
ราคาตั๋ว
บัตรธรรมดา→599 หยวน/ตั๋วกลุ่ม (มากว่า20คน)→479 หยวน/บัตรส่วนลด→299 หยวน
สถานที่ขึ้นเรือ
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่、ศูนย์วัฒนธรรม หงเหม่ากั่ง
ตารางเวลา
ทิศทางเดียวกันเวลาประมาณ40นาที
สายที่5 ป้อเอ้อ ↔ กงสุลอังกฤษ
กำหนดการเดินทาง
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่→ท่าเรือ เจิงไอ่→ตึกอาคาร 85 ชั้น เกาสง→การจัดงานนิทรรศการเมืองเกาสง→ท่าเรือซิงปิง→ท่าเรือกล้วยหอม→ท่าเรือไห่เซียนอั่น(กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต)
ราคาตั๋ว
บัตรธรรมดา→300 หยวน/บัตรส่วนลด→150 หยวน
สถานที่ขึ้นเรือ
ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่、กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต
ตารางเวลา
ทิศทางเดียวกันเวลาประมาณ20นาที
 

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์
+886-7-216-0668

การท่องเที่ยวซ่วยลู่ (เรือเป็ด)

การท่องเที่ยวซ่วยลู่ มีด้วยกันสองแบบ (Duck Tourทั้งท่องเที่ยวบนชายฝั่งและสามารถท่องเที่ยวทางเรือได้ ทั้งสามารถนั่งรถบัสในการท่องเที่ยว สามารถสัมผัสถึงการท่องเที่ยวสองแบบ ทั้งการท่องเที่ยวทางเรือ และการท่องเที่ยวกับรสบัส

สถานที่ขึ้นเรือ
สถานีกว๋อปิง(No.176, Hedong Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.))
เวลาที่ให้บริการ

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00
ตารางเวลา
30นาที
กำหนดการเดินทาง
ป้อเอ้อ-ถนนย่งลู่-ท่าเรือ-แม่น้ำแห่งความรัก(สะพานจงเจิ่ง)-ต้าย่งกั่ง-ท่าเรือกวางโยง-ป้อเอ้อ
ราคาตั๋ว
647 หยวน

รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสามารถทำการตรวจเช็ครายละเอียดได้ที่สำนักการท่องเที่ยวยาจื่อ
+886-7-366-1986

เรือก่งโตวลา

เรือก่งโตวลาสเป็นเรือสไตล์อิตาเลียนในเวนิสประเทศอิตาลี ความงามแบบดั้งเดิมสไตล์อิตาเลียน ในขณะที่พายเรือยังมีการขับร้องเพลงแสนไพเราะอีกด้วย ถือว่ามีความโรแมนติกอย่างมาก แม่น้ำแห่งความรักได้มีการออกแบบสถานที่พักผ่อน พร้อมกับออกแบบเรือสไตล์อิตาเลียน การท่องเที่ยวที่มีการผสมผสานได้อย่างลงตัว ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก

สถานที่ขึ้นเรือ
 1. ถนนจงเจิ่งและถนนเหอซีข้างบนจะเป็นถนนทางเดินแม่น้ำแห่งความรัก
 2. แลนด์มาร์คแม่น้ำแห่งความรัก-ด้านล่างอ้าวหลง
ตารางเวลา
เมื่อซื้อตั๋วแล้วสามารถขึ้นเรือได้เลย
เวลาที่ให้บริการ
06:00-23:30
ตารางเวลา

25นาที

 

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/love.gondola/?fref=ts
+886-973-212-311

ถนนสีฟ้า

ถนนสีฟ้าแห่งเกาสง จะเริ่มเดินทางจากทางใต้ของเกาสงจนถึงทางทิศเหนือของเกาสง มีการแนะนำทำการบรรยายต่างๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างมาก

เกาสงฟ่งปี่โถ-สายแซ่วเหลียวเชียว 

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ ฟ่งเหลียวเชียว ซันเฟยหันยิ่ง

ท่าเรือเกาสง-เคอจื่อแล่ว

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ที่บริษัท ขนส่งเกาสง

ข้อมูล
 1. การจัดส่งสินค้าเชียงเฟย
  +886-7-8713508
 2. บริษัท ขนส่งเกาสง
  +886-7-2262888
 3. อุตสาหกรรมสำนักงานเมืองเกาสง
  +886-7-7995678#1823