返回

Giúp đỡ khi gặp nạn

選單

Đơn vị liên lạc khẩn cấp

Đơn vị liên lạc khẩn cấp
Số điện thoại
Báo cảnh sát
110
Báo cháy, xe cấp cứu, phòng cháy chữa cháy
119
Kênh quốc tế
100
Kênh tra thông tin ngôn ngữ tiếng Anh
106
Cục khí tượng
166
Bản tin giao thông
168
Đường dây nóng tư vấn du lịch của Cục Du lịch Bộ Giao thông
+886-2-27173737
Đường dây nóng tư vấn du lịch Call Center của Cục Du lịch Bộ Giao thông
+0800-011-765
Đường dây nóng tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở Đài Loan
+0800-024-111
Trung tâm phục vụ khách du lịch sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan-Nhà ga 1 (Terminal 1)
+886-3-3982194
Trung tâm phục vụ khách du lịch sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan-Nhà ga 2 (Terminal 2)
+886-3-3983341
Trung tâm phục vụ khách du lịch sân bay Quốc tế Cao Hùng
+886-7-8057888
Cục Thương mại Quốc tế
+886-2-23510271
Hiệp hội ngoại thương
+886-2-27255200
Hiệp hội Du lịch Đài Loan
+886-2- 27522898
Bộ Ngoại giao
+886-2-23482999
Đài phát thanh (Radio) Cảnh sát
+886-2-23888099

Bệnh viện

Khu vực
Đơn vị
Địa chỉ
Số điện thoại
Quận Qishan
Bệnh viện Kỳ Sơn trực thuộc Sở Y tế
Số 60, đường Zhongxue, phường Dade, quận Qishan, thành phố Cao Hùng
+886-7-6613811#1132
Quận Gangshan
Bệnh viện Cương Sơn thành phố Cao Hùng
Số 12, đường Shoutian, quận Gangshan, thành phố Cao Hùng
+886-7-6240686
Quận Gangshan
Bệnh viện lớn Quốc quân thành phố Cao Hùng chi nhánh Cương Sơn
Số 1, đường Dayi 2, quận Gangshan, thành phố Cao Hùng
+886-7-6250919#119
Quận Yanchao
Bệnh viện Nghĩa Đại
Số 1, đường Yida, phường Jiaosu, quận Yanchao, thành phố Cao Hùng
+886-7-6150995
Quận Nanzi
Bệnh viện Kiện Nhân
Số 136, đường Nanyang, quận Nanzi, thành phố Cao Hùng
+886-7-3517166#1119
Quận Zuoying
Bệnh viện lớn Quốc Quân quận Tả Doanh
Số 553, đường Junxiao, quận Zuoying, thành phố Cao Hùng
+886-7-5878107
Quận Zuoying
Bệnh viện lớn Vinh Dân thành phố Cao Hùng
Số 386, đường Dazhong 1, quận Zuoying, thành phố Cao Hùng
+886-7-3422121#7009
Quận Gushan
Bệnh viện Liên hợp thành phố Cao Hùng
Số 976, đường Zhonghua 1, quận Gushan, thành phố Cao Hùng
+886-7-5552565#2114
Quận Sanmin
Bệnh viện Trung Hòa (Zhong He) trực thuộc Đại học Y Cao Hùng
Số 100, đường Ziyou 1, quận Sanmin, thành phố Cao Hùng
+886-7-3121101#5300
Quận Niaosong
Bệnh viện Trường Canh (Chang Gen)
Số 123, đường Dapi, quận Niaosong, thành phố Cao Hùng
+886-7-7317123#2115
Quận Lingya
Bệnh viện Thiên Chúa giáo Thánh Công
Số 352, đường Jianguo 1, quận Lingya, thành phố Cao Hùng
+886-7-2238153#2161
Quận Lingya
Bệnh viện tổng hợp YUAN(YUANHOSP)
Số 162, đường Chenggong 1, quận Lingya, thành phố Cao Hùng
+886-7-3351121#2271
Quận Lingya
Bệnh viện lớn Quốc Quân thành phố Cao Hùng
Số 2, đường Zhongzheng 1, quận Lingya, thành phố Cao Hùng
+886-7-7496591
Quận Qianjin
Bệnh viện Đại Đồng thành phố Cao Hùng
Số 68, đường Zhonghua 3, quận Qianjin, thành phố Cao Hùng
+886-7-2911101#2288
Quận Fengshan
Bệnh viện Phụng Sơn thành phố Cao Hùng
Số 42, đường Jingwu, quận Fengshan, thành phố Cao Hùng
+886-7-7418151#311
Quận Fengshan
Bệnh viện Đại Đông
Số 171-2, đường Guangyuan, quận Fengshan, thành phố Cao Hùng
+886-7-7463762#102
Quận Fengshan
Bệnh viện Hạnh Hòa
Số 389, đường Wujia 2, quận Fengshan, thành phố Cao Hùng
+886-7-7613111#1102
Quận Daliao
Bệnh viện Thụy Sinh
Số 192, đường Fenglin 4, quận Daliao, thành phố Cao Hùng
+886-7-7835175#123
Quận Xiaogang
Bệnh viện Tiểu Cảng
Số 482, đường Shanming, quận Xiaogang, thành phố Cao Hùng
+886-7-8059119
Quận Qijin
Bệnh viện Kì Tân
Số 33, đường Qigang, quận Qijin, thành phố Cao Hùng
+886-7-5711188#119
Quận Linyuan
Bệnh viện Kiến Hựu
Số 360, đường DongLin Đông, quận Linyuan, thành phố Cao Hùng
+886-7-6437901#119