返回

Thông tin du lịch

選單

Trải nghiệm ẩm thực truyền thống miền Đông Cao Hùng

2019/06/13 Tin tức
Vào ngày 13/6, Cục du lịch T.p Cao Hùng đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm ẩm thực truyền thống miền Đông Cao Hùng”. Chương trình dựa vào hai chủ đề chính là trải nghiệm thành phố và trải nghiệm ẩm thực để  thiết kế 4 hướng chính và 12 nội dung chính, đồng thời kết hợp với cơ chế đánh giá và hướng dẫn du lịch để quảng bá mô hình“du lịch chậm”, nhấn mạnh trải nghiệm chiều sâu. Bên cạnh đó, kết hợp với ngành nghề địa phương để tung ra các tour du lịch.

Vào 15:00 ngày 27/6 sẽ tổ chức hội chợ ẩm thực tại công viên rừng Xin Wei ở Liugui, Cao Hùng, để người dân và du khách có thể tận hưởng cảnh sách và ẩm thực của vùng núi rừng Cao Hùng. Vào ngày 13/6, Cục du lịch T.p Cao Hùng đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm ẩm thực truyền thống miền Đông Cao Hùng”.
Chương trình dựa vào hai chủ đề chính là trải nghiệm thành phố và trải nghiệm ẩm thực để  thiết kế 4 hướng chính và 12 nội dung chính
đồng thời kết hợp với cơ chế đánh giá và hướng dẫn du lịch để quảng bá mô hình“du lịch chậm”
 nhấn mạnh trải nghiệm chiều sâu. Bên cạnh đó, kết hợp với ngành nghề địa phương để tung ra các tour du lịch.