返回

Thông tin du lịch

選單

Kết quả cuộc thi “10 món mát lạnh hấp dẫn nhất Cao Hùng” ra lò

2019/07/17 Tin tức
Cuộc thi tuyển chọn “10 món mát lạnh hấp dẫn nhất Cao Hùng” do Cục du lịch Tp tổ chức đã có kết quả! Cửa hàng giật giải bất kể là cửa hàng nổi tiếng, cửa hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, hay cửa hàng mang nét đặc sắc của địa phương thì đều nhận được đánh giá tích cực của ban giám khảo.
Cuộc chia chia làm hai nhóm bao gồm các món mát lạnh thông thường và các món mát lạnh sáng tạo, sau đó chọn ra 10 món tiêu biểu nhất mà không tính thứ bậc. Chào mừng quý vị tới Cao Hùng du lịch và trải nghiệm 10 món mát lạnh hấp dẫn nhất!

Cuộc thi tuyển chọn “10 món mát lạnh hấp dẫn nhất Cao Hùng” do Cục du lịch Tp tổ chức đã có kết quả!
 Cửa hàng giật giải bất kể là cửa hàng nổi tiếng, cửa hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, hay cửa hàng mang nét đặc sắc của địa phương thì đều nhận được đánh giá tích cực của ban giám khảo.
Cuộc chia chia làm hai nhóm bao gồm các món mát lạnh thông thường và các món mát lạnh sáng tạo,
sau đó chọn ra 10 món tiêu biểu nhất mà không tính thứ bậc.
Chào mừng quý vị tới Cao Hùng du lịch và trải nghiệm 10 món mát lạnh hấp dẫn nhất!