返回

Thông tin du lịch

選單

Lượt khách du lịch Cao Hùng từ tháng 1 đến tháng 6 tăng 20%

2019/08/09 Tin tức
Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Cao Hùng, lượng khách tạm trú tại Cao Hùng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 đạt 4.588.000 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó có khoảng 3,11 triệu người là khách du lịch Trung Quốc đại lục, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế ước tính khoảng 1,48 triệu lượt, tăng 23%.

Thành phố Cao Hùng thường tổ chức các hoạt động khác nhau vào mỗi tháng, thường xuyên tiến hành kiểm tra định kì và quản lý chất lượng ngành khách sạn du lịch, quy hoạch các tuyến xe buýt du lịch, nhằm thúc đẩy gia tăng lượng khách đến du lịch và tạm trú, thể hiện rõ hiệu quả trong việc quảng bá du lịch của Sở Du lịch thành phố Cao Hùng.

Lượt khách du lịch Cao Hùng từ tháng 1 đến tháng 6 tăng 20%
Thành phố Cao Hùng thường tổ chức các hoạt động khác nhau vào mỗi tháng,
lượng khách tạm trú tại Cao Hùng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 đạt 4.588.000 lượt,