返回

Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin

選單
Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin

Cung Tianhou (Thiên Hậu) ở Qijin

Close
Cung Thiên Hậu thờ thần biển Ma Tổ đã có hơn 300 năm lịch sử. Đây là cung Ma Tổ đầu tiên của Đài Loan, cũng là cung miếu lâu đời nhất của Cao Hùng. Cung được xây dựng theo lối kiến trúc Hoa Nam, với thiết kế 2 điện, 5 cửa và 2 khu thờ hộ pháp. Hai bên mái cung tạo hình đuôi chim yến cong vút, ở giữa là tượng lưỡng long chầu tiên ông, mang đậm vẻ làng quê. Cung Thiên Hậu còn bảo tồn nhiều tác phẩm văn hóa – lịch sử quan trọng, là nơi trung tâm tín ngưỡng quan trọng của Cao Hùng.
Số điện thoại+886-7-5712115
Địa chỉSố 95, đường Miaoqian, quận Qijin, thành phố Cao Hùng
Thời gian mở cửa05:00-22:00
Thông tin liên quan