返回

Thành cổ huyện Phụng Sơn

選單
Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn Thành cổ huyện Phụng Sơn

Thành cổ huyện Phụng Sơn

Close
Thành cổ huyện Phụng Sơn hiện nằm trên địa bàn quận Tả Doanh (Zuo Ying), là hào thành sở tại đầu tiên của huyện Phụng Sơn từ sau khi chính phủ triều Thanh thống trị Đài Loan, đồng thời cũng là hào thành bằng đất đầu tiên của Đài Loan. Tường thành của thành cổ Phụng Sơn được làm từ đá Laogu ở núi Sài Sơn (Chai Shan), bên trong đổ bê tông, mái thành được làm từ gạch hoa cương từ Đại lục. Thành cổ này đã được liệt vào danh sách di tích lịch sử Quốc gia cấp 1.
Số điện thoại+886-7-2225136
Địa chỉQuận Zuoying, thành phố Cao Hùng
Thời gian mở cửaMở cửa cả ngày
Thông tin liên quan