返回

Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen

選單
Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen

Chùa Zizhu (Tử Trúc) ở Neimen

Close
Chùa Tử Trúc chủ yếu thờ phật bà Quan Âm. Trong thời kỳ Càn Long, Thủy sư đô đốc đi qua đây thì phát hiện nơi này hương hỏa hưng thịnh, vô cùng kỳ bí, bèn đi vào trong đỉnh lễ, rồi đề chữ ”Tử Trúc sinh xuân”, từ đó mới có tên gọi chính thức là chùa Tử Trúc. Trong suốt 300 năm lịch sử, chùa đã nhiều lần được trùng tư, hiện trở thành chùa quan âm với quy mô rất lớn. Mỗi năm cứ vào ngày 19/2, 19/6, và 19/9 âm lịch chùa lại tiến hành pháp hội long trọng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và xuất gia.
Số điện thoại+886-7-6671602
Địa chỉSố 18, ngõ 115, đường Zhongzheng 3, quận Neimen, thành phố Cao Hùng
Thời gian mở cửa05:00-22:00
Thông tin liên quan