返回

Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung)

選單
Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung) Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung)

Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung)

Close
Khoảng năm 1700, người dân đã thỉnh tượng thánh mẫu Ma Tổ từ Đại Lục về Kỳ Sơn để thờ cúng và cầu bình an. Đây là cung miếu duy nhất từ thời nhà Thanh thống trị mà còn được bảo tồn ở Kỳ Sơn, nên đã trở thành địa điểm tín ngưỡng trọng điểm đối với người dân bản địa. Do hương hỏa thịnh vượng, phần mặt của bức tượng Ma Tổ đã bị ngả màu đen bóng. Thiên Hậu Cung là danh thắng du lịch cũng như địa điểm khảo cứu lịch sử quan trọng ở Kỳ Sơn.
Số điện thoại+886-7-6612037
Địa chỉSố 16, ngõ 23, phố Yongfu, quận Qishan, thành phố Cao Hùng
Thời gian mở cửa05:00-22:00
Thông tin liên quan