返回

Miếu Chenghuang (Thành Hoàng)

選單
Miếu Chenghuang (Thành Hoàng) Miếu Chenghuang (Thành Hoàng) Miếu Chenghuang (Thành Hoàng) Miếu Chenghuang (Thành Hoàng) Miếu Chenghuang (Thành Hoàng)

Miếu Chenghuang (Thành Hoàng)

Close
Miếu Thành Hoàng ở thành cổ Phượng Ấp được tái xây dựng vào năm dân quốc thứ 57. Nơi đây thể hiện rõ nghệ thuật kiến trúc và lối trang trí đậm chất cổ xưa của các đền miếu truyền thống. Tại vị trí đỉnh lễ, bên trên chiếc cột có một bảng tính lớn đề 3 chữ “Tự hỏi lòng”, quay đầu lại thì thấy đề 4 chữ “Thiện ác khó giấu”, như những lời giáo huấn tới mọi người.
Số điện thoại+886-7-5832356
Địa chỉSố 1, đường Dianzaiding, quận Zuoying, thành phố Cao Hùng
Thời gian mở cửa04:30-21:30
Thông tin liên quan