返回

Kho Zhan’er

選單
Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er Kho Zhan’er

Kho Zhan’er

Close
Kho Zhan’er
“Kho Zhan’er”được người Nhật xây dựng vào năm 1914 tại khu vực Xinbinding, dùng để chứa và vận chuyển đường cát, tới nay đã có 104 năm lịch sử. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, kho bị quân Mỹ đánh nổ. Vào năm 1962, được chính phủ đảng Quốc Dân xây dựng lại với quy mô hoành tráng hơn. Kho Zhan’er mang đậm ý nghĩa lịch sử, chính thức được thành phố Cao Hùng công nhận là công trình kiến trúc lịch sử vào năm 2003.
Hiện hoạt động theo hình thức kinh doanh phức hợp về sáng tạo văn hóa, triển lãm và ẩm thực. 
Số điện thoại+886-7-5318568
Địa chỉĐài Loan, Cao Hùng, Cổ Sơn, 麗興里
Thời gian mở cửa10:00-21:00
Thông tin liên quan